Charakteristika lesní správy

Lesní správa Lužná (LS), organizační jednotka státního podniku Lesy České republiky, s.p., sídlí v ulici 9. května č.p. 254 v Lužné u Rakovníka.

Vznik lesní správy se datuje ke dni 1. 11. 1992, kdy došlo k transformaci lesního závodu Lužná právě na LS. Nadřazenou organizační jednotkou byl tehdy Oblastní inspektorát Křivoklát. Nyní je nadřazenou organizační jednotkou metodický, kontrolní a řídící orgán Oblastní ředitelství severní Čechy.

V době založení spravovala LS lesy v rámci rozdělení do 6 revírů. Dnes je v rámci lesních hospodářských celků (LHC), kterých je na LS 5 (Milý, Lužná, Rakovník, Křivoklát a Nižbor), vyčleněno 13 revírů. Revíry Bílichov, Bor a Kozojedy jsou situovány v oblasti severně od sídla LS. Mezi západně ležící revíry lze zařadit Oráčov a  Pšovlky. Jižně od LS leží revíry Míče, Buková, Slabce a Haná a východními revíry jsou Tři stoly, Lužná, Velká Dobrá a Mrákavy.

LS spravuje lesy ve vlastnictví státu v oblasti ležící ve Středočeském a Ústeckém kraji. Blíže se jedná o čtyři okresy – Rakovník, Kladno, Slaný, Louny. Celková plocha působiště po katastrální stránce činí cca 113 454 haPlocha pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) činí okolo 18 152 ha z toho porostní půda zaujímá cca 17 798 ha.

Lesní správa Lužná poskytuje také v rámci jejího působiště některým soukromým vlastníkům a obcím výkon odborné správy lesa dle § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Tyto služby zajišťuje na PUPFLu o výměře přibližně 2 800 ha.

Oblast správy sahá do přírodní lesní oblasti (PLO) č. 8 Křivoklátsko a Český Kras, č. 9 Rakovnicko kladenská pahorkatina a č. 17 Polabí. Obhospodařované porosty spadají do 0–4. lesního vegetačního stupně (LVS), přičemž naprostá většina náleží do 3. LVS (dubobukový). Nejvyšším bodem je se svou výškou 537 m n. m. Louštín, ležící nedaleko LS.

Na území lesní správy se také nachází některá zvláště chráněná území. Jediným velkoplošným zvláště chráněným územím je CHKO Křivoklátsko. Z významnějších maloplošných zvláště chráněných území můžeme zmínit např. NPR Pochválovská stráň, NPP Bílichovské údolí, PP Smečno nebo PR Prameny Klíčavy.