Myslivost

Honitba Haná

Režijní honitba má honební výměru 996 ha z toho zemědělská půda činí 23 ha, lesní půda 960 ha, vodní plocha 2 ha a ostatní pozemky 11 ha. Je zde normovaná jelení zvěř (9 ks). Ročně se loví okolo 70 ks spárkaté zvěře (srnčí, dančí, jelení, černá zvěř).

Nejvyšším bodem je lokalita U Pěti dubů (479 m.n.m.).