Myslivost

Honitba Haná

Režijní honitba má honební výměru 996 ha z toho zemědělská půda činí 23 ha, lesní půda 960 ha, vodní plocha 2 ha a ostatní pozemky 11 ha. Je zde normovaná jelení zvěř (9 ks). Ročně se loví okolo 70 ks spárkaté zvěře (srnčí, dančí, jelení, černá zvěř).

Honitba Haná

Režijní honitba, nacházející se na revíru Haná, má honební výměru 996 ha z toho zemědělská půda činí 23 ha, lesní půda 960 ha, vodní plocha 2 ha a ostatní pozemky 11 ha. Je zde normovaná jelení zvěř (9 ks). Ročně se loví okolo 70 ks spárkaté zvěře (srnčí, dančí, jelení, černá zvěř).

Nejvyšším bodem je lokalita U Pěti dubů (479 m.n.m.).

Honitba Bedlno

Režijní honitba, nacházející se na revíru Oráčov, má honební výměru 597 ha z toho zemědělská půda činí 51 ha, lesní půda 542 ha a ostatní pozemky 4 ha. Je zde normovaná zvěř srnčí (34 ks). Ročně se loví okolo 100 ks spárkaté zvěře (srnčí, dančí, jelení, černá zvěř a sičí zvěř).

Nejvyšším bodem je vrchol Lovíč (520 m.n.m.).

Honitba Hříškov

Režijní honitba, nacházející se na revíru Milý, má honební výměru 833 ha z toho, lesní půda 830 ha a ostatní pozemky 3 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (53 ks). Ročně se loví okolo 50 ks spárkaté zvěře (srnčí, sičí zvěř a černá zvěř).

Honitba Hracholusky

Režijní honitba, nacházející se na revíru Buková, má honební výměru 586 ha z toho zemědělská půda činí 2 ha, lesní půda 546 ha, vodní plocha 16 ha a ostatní pozemky 22 ha. Je zde normovaná jelení zvěř (6 ks) a srnčí zvěř (29 ks). Ročně se loví okolo
100 ks spárkaté zvěře (srnčí, dančí, jelení, černá zvěř).

Nejvyšším bodem je lokalita Novosedelský kopec (462 m.n.m.).