Organizační struktura

Kontakty na zaměstnace Pevná linka Mobil E-mail
Lesní správce Ing. Pavel Vomastek 956 179 101 724 524 424 pavel.vomastek@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Lukáš Huml 956 179 102 724 523 462 lukas.huml@lesycr.cz
Referent odbytu
Referent pro katastr a restituce Marcela Kacetlová 956 179 106 725 257 373 marcela.kacetlova@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Milena Procházková 956 179 114 724 523 499 milena.prochazkova@lesycr.cz
Účetní I Iveta Pešulová 956 179 104 725 673 100 iveta.pesulova@lesycr.cz
Účetní II Lucie Veselá 956 179 105 725 673 101 lucie.vesela@lesycr.cz
Technik lesní správy Bc. Martina Fišerová 956 179 110 725 673 113 martina.fiserova@lesycr.cz
Technik lesní správy – myslivost Petr Stara, DiS. 725 129 754 petr.stara@lesycr.cz
Adjunkt Václav Topka vaclav.topka@lesycr.cz
Revíry
Název revíru Revírník Mobil E-mail
RV 11 Bilichov Jan Majer 725 757 116 jan.majer@lesycr.cz
RV 12 Bor Jan Pešula 724 524 430 jan.pesula@lesycr.cz
RV 14 Lužná Ing. Miroslav Mládek 725 257 272 miroslav.mladek@lesycr.cz
RV 15 Tři Stoly Bc. Petr Linc 724 523 914 petr.linc@lesycr.cz
RV 17 Haná Ing. Milan Kasík 724 623 916 milan.kasik@lesycr.cz
RV 22 Oráčov Václav Vávra 725 129 564 vaclav.vavra@lesycr.cz
RV 21 Kozojedy Roman Šafka 724 524 432 roman.safka@lesycr.cz
RV 32 Míče Bc. Petr Vávra 737 914 238 petr.vavra1@lesycr.cz
RV 33 Buková Zdeněk Šretr 724 525 022 zdenek.sretr@lesycr.cz
RV 34 Slabce Petr Bárt 725 257 634 petr.bart@lesycr.cz
RV 38 Velká Dobrá Viktor Veselý 724 524 458 viktor.vesely@lesycr.cz
RV 39 Mrákavy Stanislav Ježek 724 524 459 stanislav.jezek@lesycr.cz
Revírník pro OLH Jiří Žižka 725 257 864 jiri.zizka@lesycr.cz