LS Lužná

Úvodní stránka
Lesní správce: Ing. Pavel Vomastek
Číslo OJ: 179
Adresa: 9. května 254, Lužná, 270 51
Telefon: 956179111
Email: ls179@lesycr.cz
Spadá pod: OŘ severní Čechy
Aktuality

Zaměstnanci

Jméno
Bárt Petr
Fišerová Martina Bc.
Huml Lukáš Ing.
Ježek Stanislav
Kacetlová Marcela
Kasík Milan Ing.
Linc Petr Bc.
Majer Jan
Mládek Miroslav Ing.
Pešula Jan
Pešulová Iveta
Procházková Milena
Stana Miloš
Stara Petr DiS.
Šafka Roman
Šretr Zdeněk
Topka Václav
Vávra Petr Bc.
Vávra Václav
Veselá Lucie
Veselý Viktor
Vomastek Pavel Ing.
Žižka Jiří