Hubertský den 2018

V areálu loveckého zámečku Svatý Hubert u Jesenice uspořádala dne 25.9.2018 Lesní správa Lužná tradiční „Hubetský den“ s Lesy České republiky. Letošní účast byla hojná: 50 dětí ze Speciální školy v Jesenici, 70 žáků ze Základní školy Kvílice, 40 žáků ze ZŠ Mšec, 47 žáků ze Základní školy Masarykova z Prahy, 70 žáků ze ZŠ Řevničov, 10 dětí z dětského domova Nové Strašecí a 60 žáků ZŠ Lužná.

V okolí zámečku byla připravena naučně poznávací stezka. Soutěžící obdrželi startovací lístek a plnili tyto úkoly na jednotlivých stanovištích:   

  • Lesní matematika, kde se děti seznámily s měřicími pomůckami lesníka.
  • Byliny a plody, poznávání plodů a bylin.
  • Včelař a jeho pomůcky, praktické ukázky potřeb včelaře a ochutnávka medu.
  • Stromy kolem nás, poznávání letorostů.
  • Kynologie, ukázka výcviku loveckých psů.
  • Ptačí říše, ukázky budek s preparáty, ptačích hnízd,vyprávění o ptačím životě.
  • Vodní svět, ukázky pomůcek rybáře,odchyt dřevěných ryb,vyprávění o rybách.
  • Střelba, na sklopné terče, balónky a papírové terče.

Dále byl připraven doprovodný program – dřevěné skládačky a tvoření z přírodnin, zde si mohl každý vytvořit šiškáčka -panáčka, domalovat keramického ptáčka podle skutečné předlohy. Dalším doplňkovým programem bylo o zajímavé vyprávění sokolníka i s ukázkou raroha velkého. Byla připravena krátká přednáška o záchraně zajíce polního. V areálu kolem zámečku se děti ještě mohly povozit na koni.

Po splnění všech úkolů získal každý malý dárek ve formě reklamních předmětů pro lesní pedagogiku, pitíčko a oplatku. Nechybělo ani opékání buřtíků a pro zahřátí čaj.

Celý den se na nás usmívalo sluníčko, všichni zúčastnění projevovali velkou spokojenost a hlásí svou účast na příští rok…

Fotogalerie

Ukázky výtvarných prací dětí (ZŠ Kvílice)
Pozvánka

Pozvánka na akci (pdf)