Hubertský den 2013

V areálu loveckého zámečku Svatý Hubert u Jesenice uspořádala dne 24. 9. 2013 Lesní správa Lužná tradiční již desátý „Hubertský den“ s Lesy České republiky.

Zúčastnilo se 6 škol z okolí – 50 žáků ze Základní školy v Jesenici, 50 žáků ze Speciální školy v Jesenici, 50 dětí ze Základní školy Mšec, 50 dětí ze Základní školy Kvílice, 60 žáčků ze Základní školy Kryry, 55 dítek ze Základní školy Lužná a 60 školáků z Kněževse a 15 návštěvníků ze Společenství Dobromysl Srbeč.

V okolí zámečku byla připravena naučně poznávací stezka. Na uvítanou všech účastníků Hubertského dne zazněly lovecké signály. Soutěžící obdrželi startovací lístek a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích – proplétání se pavučinou, provazový žebřík, poznávání hub a lesních bylin, větviček, dřevin a šišek, lesních zvířat, skládání dřevěných koláčů, vyprávění o včelkách s praktickými ukázkami potřeb včelaře a ochutnávkou medu, hod šiškou na skřítka Lupínka, prolézání liščí norou, ukázky práce lesníka a dřevorubce nebo oblíbená střelba ze vzduchovky. Kdo chtěl, mohl ještě vyrábět obrázky z přírodních materiálů, velký zájem projevovala především děvčata…

Po absolvování všech úkolů získal každý žáček „Účastnický list“ a malý dárek ve formě reklamních předmětů pro lesní pedagogiku, pitíčko a oplatku. Nechybělo ani opékání buřtíků. Další odměnou byla možnost se svézt v sedle koně nebo ve voze taženém kobylkou. Program byl ještě rozšířen o ukázky sokolníka a výcvik loveckých psů.

Všichni zúčastnění projevovali velkou spokojenost, dokonce se hlásí se svou účastí na příští rok !

Fotogalerie: