Hubertský den 2015

V areálu loveckého zámečku Svatý Hubert u Jesenice uspořádala dne 25.9.2015 Lesní správa Lužná tradiční již dvanáctý „Hubetský den“ s Lesy České republiky.

Zúčastnilo se několik škol – 50 žáků ze Speciální školy v Jesenici, 50 dětí ze Základní školy Kvílice, 50 žáčků ze Základní školy Kryry , 100 účastníků ze Základní školy Masarykova z Prahy a přibližně 50 dospělých.

V okolí zámečku byla připravena naučně poznávací stezka . Na uvítanou všech účastníků Hubertského dne zazněly lovecké signály. Soutěžící obdrželi startovací lístek a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích – poznávání hub a lesních bylin, větviček, dřevin, šišek i semínek, lesních zvířat, skládání dřevěných koláčů, vyprávění o včelkách s praktickými ukázkami potřeb včelaře a ochutnávkou medu, co spatříme u krmítka, ukázky práce lesníka a pomůcky dřevorubce nebo oblíbená střelba ze vzduchovky. Velký zájem byl projeven ve stánku tvoření z přírodnin, zde si každý mohl vytvořit vlastní krmítko z květníku, nazdobené ubrouskovou technikou, razítky nebo přírodninami – listy, šípky, kvítky, šiškami, žaludy apod.

Po splnění všech úkolů získal každý žáček „Účastnický list“ a malý dárek ve formě reklamních předmětů pro lesní pedagogiku, pitíčko a oplatku. Nechybělo ani opékání buřtíků a pro zahřátí čaj. Doplňkovým programem bylo o zajímavé vyprávění sokolníka i s ukázkou výra velkého a raroha velkého.

Počasí nám přálo, všichni zúčastnění projevovali velkou spokojenost a hlásí svou účast na příští rok…

Fotogalerie:

</p