Hubertský den 2019

V areálu loveckého zámečku Svatý Hubert u Jesenice uspořádala dne 24.9.2019 Lesní správa Lužná tradiční „Hubetský den“ s Lesy České republiky.

Letošní účast byla v počtu:

 • 65 klientů Speciální škola Jesenice+25 osob doprovod
 • 40 žáků ze Základní školy Kvílice,
 • 50 žáků ze ZŠ Mšec,
 • 100 žáků ze ZŠ Jesenice,
 • 40 žáků ze ZŠ Řevničov   
 • 15 žáků ze ZŠ Liběšice
 • 65 žáků ZŠ Lužná                            

V okolí zámečku byla připravena 1,5km naučně poznávací stezka.

Soutěžící obdrželi startovací lístek a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích:   

 • Plody podzimu, poznávání plodů a letorostů
 • Co z plodu vyroste, poznávání letorostů a dřeva
 • Zastávka u včeliček, praktické ukázky potřeb včelaře, prosklený úl a ochutnávka medu.
 • Máš odhad? odhad hmotnosti ptáků a savců
 • Kynologie, ukázka výcviku loveckých psů.
 • Ptačí svět, ukázky budek s preparáty, ptačích hnízd, vajec, přikrmování v zimním období
 • Lovecká vášeň, myslivost
 • Střelba, na sklopné terče, balónky a papírové terče.

Dále byl připraven doprovodný program – tvoření z přírodnin, poznávání hub a stop, sestav si svůj strom, ochutnávka sušeného ovoce, chůze na dřevěných chůdách a dřevěné skládačky. Dalším doplňkovým programem byla ukázka práce se dřevem se starým nářadím a možností provrtání dřevěného potrubí.

Na louce pod zámečkem byla pro děti připravena projížďka koňským vozíkem.

Po splnění všech úkolů získal každý malý dárek ve formě reklamních předmětů pro lesní pedagogiku, pitíčko a oplatku. Nechybělo ani opékání buřtíků a pro zahřátí čaj.